• İdarə heyəti

ƏZİZ QARAYUSİFLİ
Direktor
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti, dosent

MƏNSURƏ QULİYEVA
Tədris işləri üzrə direktor müavini

ZENFİRA MİR QƏDİROVA
Həmkarlar İttifaqının sədri
Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri
Ümumi fortepiano şöbəsinin müdiri

EMILIYA QƏDIROVA
Büdcədənkənar ödənişli şöbənin müdiri

ŞAHNAZ MURADOVA
Xalq çalğı alətləri şöbəsinin müdiri

SƏADƏT RZAYEVA
Orkestr alətləri şöbəsinin müdiri

CƏMİLƏ MUSTAFİNA
İxtisas fortepiano şöbəsinin müdiri

VƏFA ƏHMƏDOVA
Ümumi fənlər üzrə fortepiano şöbəsinin müdiri

NABAT ƏSGƏROVA
Nəzəriyyə şöbəsinin müdiri

ƏLİ AĞADADAŞOV
Xoreoqrafiya və rəssamlıq şöbəsinin müdiri

Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət məktəbi.

MƏKTƏB HAQQINDA

Məktəb Bakı şəhər Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin 20/IX 1978-ci il 36/418 №-li arxiv arayışına əsasən 1937-ci il sentyabr ayında Leytenant Şmidt adına zavodun nəzdində fəaliyyətə başlamışdır....

Ətraflı...

ƏLAQƏ