Sevda Zeynalova

“Musiqi nəzəriyyəsi” şöbəsi

Sevda Zeynalova

Zeynalova Sevda Əziz qızı 7 aprel 1954-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. İlk musiqi təhsilini 1961 – 1968-ci illərdə 2 saylı Uşaq musiqi məktəbinin fortepiano sinfində alıb. Daha sonra o, təhsilini F. Dzerjinski adına 11 illik musiqi məktəbində (1968 – 1972) davam etdirib.

1972 – 1977-ci illərdə S. Zeynalova Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında musiqişünaslıq fakültəsində təhsil alır.

1977-ci ildən o, pedaqoji fəaliyyətə başlayır. Belə ki, 1977 – 1980-ci illərdə S. Zeynalova təyinatla Göyçay şəhər musiqi məktəbində, 1980-ci ildən isə 8 saylı musiqi məktəbində (hazırkı Mərkəzi İncəsənət Məktəbi) nəzəriyyə müəllimi vəzifəsində işləyir.

1992-ci ildən S. Zeynalova Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin “Musiqi nəzəriyyəsi” şöbəsinə rəhbərlik edir.

 

Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət məktəbi.

MƏKTƏB HAQQINDA

Məktəb Bakı şəhər Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin 20/IX 1978-ci il 36/418 №-li arxiv arayışına əsasən 1937-ci il sentyabr ayında Leytenant Şmidt adına zavodun nəzdində fəaliyyətə başlamışdır....

Ətraflı...

ƏLAQƏ