Məktəbdə  10 şöbə fəaliyyət  göstərir:

1. Nəzəriyyə şöbəsi

2. Fortepiano şöbəsi

3. Orkestr alətləri şöbəsi

4. Xalq çalğı alətləri şöbəsi (tar, qarmon, nağara, saz, balaban)

5. Xalq çalğı alətləri şöbəsi (kamança, qanun)

6. Fortepiano ansamblı və müşayiət şöbəsi

7. Ümumi  fortepiano şöbəsi

8. Rəssamlıq şöbəsi

9. Xoreoqrafiya şöbəsi

10. Estrada sinfi

2018-2019-cu tədris ilinin hesabatına əsasən məktəbdə 504 şagird dövlət hesabına, 155 şagird isə ödənişli əsaslarla fortepiano, skripka, violonçel, fleyta, klarnet, qoboy, truba, faqot, saksafon, trombon, vokal (akademik, milli və estrada), zərb alətləri (klassik, estrada), gitara, tar, kamança, qanun,  nağara, qarmon, balaban, saz, rəssamlıq, xoreoqrafiya ixtisasları üzrə təhsil alır.