İdarə heyəti

опттттат   

      ƏZİZ QARAYUSİFLİ                      EMİNOVA SƏADƏT                          SEVDA ZEYNALOVA                     SƏADƏT RZAYEVA

                 DİREKTOR                                                      DİREKTOR MÜAVİNİ                                     “MUSİQİ NƏZƏRİYYƏSİ” ŞÖBƏSİ                   “ORKESTR ALƏTLƏRİ” ŞÖBƏSİ

опттттат  

     MƏNSURƏ QULİYEVA                 ZENFİRA MİR-QƏDİROVA             ŞAHNAZ MURADOVA              BƏHRİYYƏ ALLAHVERDİYEVA

      «İXTİSAS FORTEPİANO» ŞÖBƏSİ                          «ÜMÜMİ FORTEPİANO» ŞÖBƏSİ                 «XALQ ÇALĞI ALƏTLƏRİ» ŞÖBƏSİ            «FORTEPİANO ANSAMBLI VƏ MÜŞAYİƏT» ŞÖBƏSİ