QARA QARAYEV ADINA MƏRKƏZİ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBİ “İNSAN HÜQUQLARI AYLIĞI” ÇƏRÇİVƏSİNDƏ “UŞAQLAR GƏLƏCƏYİMİZDİR” ADLI SƏRGİ-TƏDBİR KEÇİRDİ

Yetişməkdə olan gənc nəsil bu gün böyüklərin, yaşlı nəslin himayəsində inkişaf edərək mənəvi dəyərlərin qiymətləndirildiyi, elmin, incəsənətin çiçəkləndiyi bir mühitdə yaşamağa can atır. Bütün bunları əldə etmək üçün cəmiyyət və dövlət hər bir vətəndaşa insan hüququ, azadlığının müdafiəsi üçün ona verilən bütün hüquqlardan tam istifadə etmək imkanı yaradır. Uşaq və gənclərə göstərilən qayğı, sahib olduqları […]

QARA QARAYEV ADINA MƏRKƏZİ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBİNİN HESABAT KONSERTİ

May ayının 24-də Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət məktəbinin 28 May Respublika Gününə həsr olunmuş hesabat konserti keçirıldi. Musiqişünas Nərgiz Kərimova dinləyiciləri məzmunlu giriş sözü ilə Q.Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin musiqi dünyasına səyahətə dəvət etdi. Müsabiqə və festivallarda yüksək nailiyyətlər əldə edən şagirdlərin Respublikanın Xalq artisti, dirijor Rauf Abdullayevin rəhbərliyi […]

MAY AYININ 10-DA QARA QARAYEV ADINA MƏRKƏZİ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBİNDƏ ULU ÖNDƏR, ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN ANADAN OLMASININ 96-CI İL DÖNÜMÜ İLƏ ƏLAQƏDAR KONSERT KEÇİRİLDİ

May ayının 10-da Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbində Ulu öndər, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümü ilə əlaqədar konsert keçirildi. Bu il 96-ci ildönümünü olan bu tarixin qeyd olunması bir ənənə halını almışdır. Q.Qarayev adına Mərkəzin İncəsənət Məktəbi də öndə gedən musiqi ocaqlarından biri kimi bu əhəmiyyətli tədbirə böyük həvəslə hazırlaşmışdır. […]