Məktəb bu gün

Məktəbdə  10 şöbə fəaliyyət  göstərir:

1. Nəzəriyyə şöbəsi

2. Fortepiano şöbəsi

3. Orkestr alətləri şöbəsi

4. Xalq çalğı alətləri şöbəsi (tar, qarmon, nağara, saz, balaban)

5. Xalq çalğı alətləri şöbəsi (kamança, qanun)

6. Fortepiano ansamblı və müşayiət şöbəsi

7. Ümumi  fortepiano şöbəsi

8. Rəssamlıq şöbəsi

9. Xoreoqrafiya şöbəsi

10. Estrada sinfi

2018-2019-cu tədris ilinin hesabatına əsasən məktəbdə 504 şagird dövlət hesabına, 155 şagird isə ödənişli əsaslarla fortepiano, skripka, violonçel, fleyta, klarnet, qoboy, truba, faqot, saksafon, trombon, vokal (akademik, milli və estrada), zərb alətləri (klassik, estrada), gitara, tar, kamança, qanun,  nağara, qarmon, balaban, saz, rəssamlıq, xoreoqrafiya ixtisasları üzrə təhsil alır.

Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət məktəbi.

MƏKTƏB HAQQINDA

Məktəb Bakı şəhər Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin 20/IX 1978-ci il 36/418 №-li arxiv arayışına əsasən 1937-ci il sentyabr ayında Leytenant Şmidt adına zavodun nəzdində fəaliyyətə başlamışdır....

Ətraflı...

ƏLAQƏ