İdarə heyəti

İdarə heyəti

опттттат   

      ƏZİZ QARAYUSİFLİ                      EMİNOVA SƏADƏT                          SEVDA ZEYNALOVA                     SƏADƏT RZAYEVA

                 DİREKTOR                                                      DİREKTOR MÜAVİNİ                                     “MUSİQİ NƏZƏRİYYƏSİ” ŞÖBƏSİ                   “ORKESTR ALƏTLƏRİ” ŞÖBƏSİ

опттттат  

     MƏNSURƏ QULİYEVA                 ZENFİRA MİR-QƏDİROVA             ŞAHNAZ MURADOVA              BƏHRİYYƏ ALLAHVERDİYEVA

      “İXTİSAS FORTEPİANO” ŞÖBƏSİ                          “ÜMÜMİ FORTEPİANO” ŞÖBƏSİ                 “XALQ ÇALĞI ALƏTLƏRİ” ŞÖBƏSİ            “FORTEPİANO ANSAMBLI VƏ MÜŞAYİƏT” ŞÖBƏSİ

Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət məktəbi.

MƏKTƏB HAQQINDA

Məktəb Bakı şəhər Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin 20/IX 1978-ci il 36/418 №-li arxiv arayışına əsasən 1937-ci il sentyabr ayında Leytenant Şmidt adına zavodun nəzdində fəaliyyətə başlamışdır....

Ətraflı...

ƏLAQƏ