• Xəbərlər
  • QARA QARAYEV ADINA MƏRKƏZİ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBİ İLƏ SANKT-PETERBURQ ŞƏHƏR 2 SAYLI UŞAQ RƏSSAMLIQ MƏKTƏBİNİN BİRGƏ LAYİHƏSİ
May 10, 2020

Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbi ilə Sankt-Peterburq şəhər 2 saylı Uşaq rəssamlıq məktəbi arasında əlaqələr möhkəmlənir.
16.11.2018 tarixində VII Beynəlxalq Sankt-Peterburq Mədəniyyət Forumu çərçivəsində Azərbaycanın 2020-ci ildə Forumda “Fəxri qonaq ölkə” statusunda təmsil olunması haqqında Birgə bəyanat imzalanıb. İmzalanma mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev və ölkəmizin Rusiya Federasiyasındakı səfiri Polad Bülbüloğlu Sankt-Peterburq şəhərinin bir sıra mədəniyyət təsisatlarının rəhbərləri ilə görüşlər keçiriblər. Belə görüşlərdən biri şəhərin aparıcı bədii təhsil müəssisələrindən olan Sankt-Peterburq 2 nömrəli Uşaq rəssamlıq məktəbinin və Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin direktorları arasında olub, iki məktəb arasında dostluq, əməkdaşlıq mübadilə sazişi bağlanmışdır. 09.05.2020 ci il tarixində iki məktəbin rəssamlıq siniflərinin ilk onlayn sərgisi keçirilib. Sərgi Böyük Vətən müharibəsinin 75 illiyinə həsr olunub (1941-1945).

 

Отношения между Центральной школой искусств имени Гара Гараева и Санкт-Петербургской детской художественной школой № 2 укрепляются. 16 ноября 2018 года в рамках VII Санкт-Петербургского Международного культурного форума было подписано совместное заявление о представительстве Азербайджана на Форуме в 2020 году в качестве «Страны почетного гостя». После церемонии подписания министр культуры Азербайджанской Республики Абульфас Гараев и посол нашей страны в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу встретились с руководителями ряда учреждений культуры Санкт-Петербурга. Одна из таких встреч состоялась между директорами Санкт-Петербургской детской художественной школы № 2 и Центральной школы искусств имени Гара Гараева.Между двумя школами было подписано соглашение об обмене знаний и сотрудничества. Первая онлайн-выставка художественных классов двух школ состоялась 9 мая 2020 года. Выставка посвящена 75-летию Великой Отечественной войны (1941-1945).

 

Relations between the Central Art School named after Gara Garayev and the St. Petersburg Children’s Art School No. 2 are being strengthened. On November 16, 2018, as part of the VII St. Petersburg International Cultural Forum, a joint statement was signed on the representation of Azerbaijan at the Forum in 2020 as the “Country of Honored Guest”. After the signing ceremony, the Minister of Culture of the Republic of Azerbaijan Abulfas Garayev and the Ambassador of our country to the Russian Federation, Polad Bulbuloglu, met with the leaders of several cultural institutions of St. Petersburg.One such meeting took place between the directors of the St. Petersburg Children’s Art School No. 2 and the Gara Garayev Central School of Arts. An agreement on the exchange of knowledge and cooperation was signed between the two schools. The first online art exhibition of the two schools took place on May 9, 2020. The exhibition is dedicated to the 75th anniversary of World War II (1941-1945).

 

Sərgidə iştirak edən iki nömrəli Sankt-Peterburq Uşaq Rəssamlıq Məktəbinin sərgidə iştirak edən uşaqlarının siyahısı:

Список детей Санкт-Петербургской детской художественной школы № 2, участвующих в выставке:

1.Гамолина Анастасия, 14 лет.(“Бомбежка” крафт, тушь, мел). Преподаватель: Каракозова Е. Н.
2.Васильева София, 14 лет.(“Письмо с фронта” крафт, тушь, мел). Преподаватель: Каракозова Е. Н.
3.Бернштейн Елизавета,14 лет.(“Потеря кормильца” крафт, тушь, мел). Преподаватель: Каракозова Е. Н.
4.Бурик Софья, 12 лет. (“Идем на парад” Бумага, гуашь). Преподаватель Головачева Н.А.
5.Жилко Екатерина, 14 лет.(“Рабочие дни блокадного Ленинграда” Бумага, гелевая ручка).  Преподаватель Каракозова Е.Н.
6.Иванова Арина, 14 лет. (“Вода из Невы” бумага, гуашь). Преподаватель: Бетанова А.Л.
7.Кондратьева Анастасия, 12 лет. (“Письмо” бумага, мягкий материал). Преподаватель: Злобина Е. В.
8.Марков Ростислав, 14 лет.(“Буржуйка” (крафт, тушь, мел). Преподаватель: Каракозова Е. Н.
9.Мерная Карина, 14 лет.(“Блокадный хлеб” крафт, тушь, мел). Преподаватель: Каракозова Е. Н.
10.Момоток Юрий, 12 лет.(“Отец вернулся” бумага, гуашь). Преподаватель: Злобина Е. В.
11.Немкин Илья, 12 лет.(“Домой на родину” бумага, гуашь). Преподаватель: Головачева Н.А.
12.Новрузов Джейхун, 14 лет.(“Вести с фронта” Бумага, мягкий материал). Преподаватель: Каракозова Е.Н.
13.Панина Мария, 14 лет.(“Вечернее чтение” Тонированная бумага, мягкий материал).Преподаватель Бетанова А.Л.
14.Полушкин Федор, 14 лет.(“Трамвай пошел!” бумага, чернила, перо). Преподаватель: Каракозова Е.Н.
15.Пушков Захария , 14 лет.(“Дорога жизни” Бумага, гуашь). Преподаватель: Головачева Н.А.
16.Радионова Екатерина, 14 лет.(“Без крова” бумага, гуашь). Преподаватель: Каракозова Е.Н.
17.Ручкина Дарья, 14 лет. (“У костра” Бумага, гуашь). Преподаватель: Бетанова А.Л.
18.Самойлова Дарья, 14 лет. (“За водой в блокадном Ленинграде” бумага, гуашь). Преподаватель Головачева Н.А.
19.Суховеев Даниил, 14 лет. (“Все для фронта, все для победы” бумага, черный карандаш). Преподаватель Каракозова  Е.Н.
20.Толмачева Анна, 14 лет.(“В эвакуации” крафт, тушь, мел). Преподаватель: Каракозова Е.Н.
21.Цветкова Мария, 11 лет.(“Блокадный город” Бумага,гуашь).Преподаватель: Злобина Е. В.
22.Черкашин Александр,15 лет (“Блокадный Ленинград” бумага, гуашь). Преподаватель Козуб И.С.
23.Шамиева Мадина, 14 лет.(“Дневник Тани Савичевой” крафт, тушь, мел). Преподаватель: Каракозова Е. Н.
24.Яковлева Екатерина, 15 лет.(“Под взрывами снарядов” Бумага, гуашь). Преподаватель: Бетанова А.Л.
25.Яковлева Инна, 8 лет.(“Блокадный мишка”  бумага, масляная пастель, акварель). Преподаватель Девятьярова Л.А.

 

Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin sərgidə iştirak edən şagirdlərinin siyahısı :
1.Tağıyeva Aylin 3-cü sinif”Qələbə”.
2.Sadıqzadə Fidan
“Unudulmayanlar”.
3.Hacı-Reza Leyla 2-ci sinif “Qelebe günü”.
4.Məmmədova Xədicə 2-ci sinif
“Əsgər qadının sevinci”.
5.Mirzəli Əli 2-ci sinif
“Əsger”.
6.Əliyev Toğrul 2-ci sinif
“Vətən uğrunda”.
7.Məmmədzadə Əsma 2-ci sinif “9 may”.
8.Quliyeva Ləman 2-ci sinif “Müharibəyə son”.
9.Cabbarlı Şəbnəm 3-cü sinif
“Qalib əsgər “.
10.İbrahimli Nuray 2-ci sinif
“Atamla fəxr edirəm”.
11.Süleymanova Leyla 1-ci sinif “Qadınlar cəbhədə”.
12.Sepxanlı İlyas 4-cü sinif “Məktub”.
13.Meydarova Rəhiməxanım 3-cü sinif “Əsgər”.
14.Əminəxatun Əkbər “Müharibə”.
15.Əliyeva Mənsə Fərhad qızı.
16.Əlizadə İnci Tərlan qızı.
17.Məmmədli İlahə Zəfər qızı.
18.Əzizova Zeynəb Elxan qızı.
19.Məmmədova Həyat Dadaş qızı.
20.Aqabeyli Eli Orxan oğlu.
21.Məmmədova Aytac Elgün qızı.
22.Nəsirli Fidan Famil qizi.
23.Əliyeva Həcərxanım Vaqif qızı.
24.Mustafyev Ramil Nəsimi oğlu.
25.Məmmədova Mələk Mənsur qızı.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3144607788939161&id=100001699125470

Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət məktəbi.

MƏKTƏB HAQQINDA

Məktəb Bakı şəhər Xalq Deputatları Soveti İcraiyyə Komitəsinin 20/IX 1978-ci il 36/418 №-li arxiv arayışına əsasən 1937-ci il sentyabr ayında Leytenant Şmidt adına zavodun nəzdində fəaliyyətə başlamışdır....

Ətraflı...

ƏLAQƏ